Skip to content

Reeglid

Meeskonnad

Meeskondade moodustamisel on järgmised reeglid:

 • Igas meeskonnas on 3-4 liiget, kes käivad mõnes Tallinna koolis.
 • Meeskonnad registreeruvad rakett21.ee lehel toodud lingil.
 • Meeskonna liikmed käivad kas 7-8, 9-10 või 11-12 klassis.

Üldinfo

 • E-võistlus koosneb üheksast ülesandest järgmistest valdkondadest: energiatehnoloogia, robootika, materjalitehnoloogia, elektroenergeetika, teedeehitus, ehitus, sisekliima, mehhatroonika.
 • Iga ülesande kohta avaldatakse rakett21.ee lehel kõigepealt tutvustavad materjalid reedel kell 9.00, nendega tutvumiseks on aega terve nädalavahetus.
 • Võistlusülesanne on avatud sellest järgmisel teisipäeval kell 19.00-20.00.
 • Iga ülesande eest võib saada 0 kuni 100 punkti.

E-võistluse reeglid

 • Ülesande lahendamise ajal (teisipäeval kell 19-20) ei tohi kasutada meeskonnavälise inimese abi ei arvutamisel, nõu küsimiseks ega mingil muul viisil.
 • Internetist, raamatutest ja andmebaasidest info otsimine on lubatud.
 • Ülesanne on nähtav teisipäeval alates kella 19.00-st.
 • Vastamise jaoks on täpselt tund aega, ehk kuni 20.00-ni (kaasa arvatud). Lahenduse esitamise võimalust ei suleta, aga iga ületatud alanud minuti kohta arvestatakse trahvi -1 punkti. Siiski ei ole võimalik ülesande eest saada vähem kui 0 punkti.
 • Kui reeglite rikkumine leiab faktilist kinnitust, siis meeskond diskvalifitseeritakse punktiarvestusest.
 • Ebatsensuurseid väljendeid sisaldav töö jäetakse läbi vaatamata, selle eest saab 0 punkti.

Auhinnaarvestus

 • Ülesande auhinna saab igas vanusekategoorias enim punkte saanud meeskond.
  • Kui meeskondadel on sama palju punkte, saab auhinna vastuse varem postitanud meeskond.
  • Kui kaks või enam meeskonda said sama palju punkte ning postitasid lahenduse samal sekundil, lahendatakse auhinna saamine loosimise teel.
 • Finaali pääsevad igas vanusekategoorias kolm meeskonda, kes saavad kaheksa valdkonnaülesande kohta summaarselt kõige rohkem punkte.
  • Soojendusülesande punkte summaarse punktisumma sisse ei arvestata.
  • Kui finaali pääsemise järjestuse määramine selliselt ei õnnestu, võetakse arvesse kõigi ülesannete lahendamiseks kulunud summaarset aega. Kui ka see ei anna tulemust, lahendatakse finaali pääsemine loosimise teel.