Reeglid

Meeskonnad

Meeskondade moodustamisel on järgmised reeglid:

 • Igas meeskonnas on 3-5 liiget, kes käivad mõnes Tallinna koolis.
 • Meeskonnad registreeruvad rakett21.ee lehel toodud lingil hiljemalt 20. novembril kell 23.59.
 • Iga meeskond kuulub kas 7-8 või 9-12 klasside kategooriasse.
 • 7-8 kategooria meeskonnas peab vähemalt üks liige käima 7. klassis.
 • 9-12 kategooria meeskonnas peab vähemalt üks liige käima 9. või 10. klassis.

Üldinfo

 • E-võistlus koosneb kuuest ülesandest: energiatehnoloogia, robootika, materjalitehnoloogia, elektroenergeetika, teedeehitus, ehitus ja sisekliima.
 • Iga ülesande kohta avaldatakse rakett21.ee lehel kõigepealt tutvustavad materjalid reedel kell 9.00, nendega tutvumiseks on aega terve nädalavahetus.
 • Võistlusülesanne on avatud sellest järgmisel teisipäeval kell 19.00-20.00.
 • Iga ülesande eest võib saada kuni 100 punkti. Kokku enim punkte saanud kolm meeskonda XXI koolist ja kolm meeskonda üldarvestuses pääsevad edasi finaali. Vahetulemusi avaldatakse rakett21.ee lehel ja Facebookis.
 • 7.-8. klassid ja 9.-12. klassid võistlevad erinevates kategooriates.

E-võistluse reeglid

 • Ülesande lahendamise ajal (teisipäeval kell 19-20) ei tohi kasutada meeskonnavälise inimese abi ei arvutamisel, nõu küsimiseks ega mingil muul viisil.
 • Internetist, raamatutest ja andmebaasidest info otsimine on lubatud.
 • Ülesanne on nähtav teisipäeval alates kella 19.00-st.
 • Vastamise jaoks on täpselt tund aega, ehk kuni 20.00-ni (kaasa arvatud). Lahenduse esitamise võimalust ei suleta, aga iga ületatud minuti kohta arvestatakse trahvi -1 punkti. Siiski ei ole võimalik ülesande eest saada vähem kui 0 punkti.
 • Kui reeglite rikkumine leiab faktilist kinnitust, siis meeskond diskvalifitseeritakse punktiarvestusest.