Skip to content

Reeglid

Meeskonnad

 • Igas meeskonnas on 2-5 liiget Tallinna XXI kooli 7.-8. klassist.
 • Meeskonnad registreeruvad rakett21.ee lehel toodud lingil.

Üldinfo

 • E-võistlus koosneb neljast ülesandest järgmistest valdkondadest: energiatehnoloogia, elektroenergeetika, ehitus, robootika.
 • Iga meeskond peaks hankima teisipäeval huvijuhi Maarika Pauna käest endale kastid abivahendite ja toormaterjalidega. Osa kasti sisust võib olla vajalik tagastada pärast ülesande lahendamist huvijuhi kätte.
 • Võistlusülesanne on avatud alates teisipäeval kell 19.00 kuni neljapäeval kella 21.00-ni.
 • Teisipäeval kell 19.00 avaldatakse rakett21.ee lehel koos võistlusülesande kirjeldusega avaldatakse ka juhend ning abistav videoloeng.
 • Iga ülesande eest võib saada 0 kuni 100 punkti.

E-võistluse reeglid

 • Ülesande lahendamise ajal, alates ülesande avamisest teisipäeval kell 19.00 kuni ülesande esitamiseni, ei tohi ülesande lahendamisel kasutada meeskonnavälise inimese abi arvutamisel ega praktiliste tegevuste läbiviimisel. Nõu küsimine meeskonnavälistelt isikutelt on lubatud, välja arvatud nõu küsimine teiste võistluse osalevate meeskondade käest enne ülesande esitamise lõpptähtaega.
 • Internetist, raamatutest, andmebaasidest ja teistest staatilistest andmeallikatest info otsimine on lubatud. Automatiseeritud küsimusrobotite kasutamine on lubatud.
 • Lahenduse esitamise võimalust ei suleta, aga iga ületatud alanud minuti kohta arvestatakse trahvi -0,1 punkti. Ülesande eest pole võimalik saada vähem kui 0 punkti.
 • Kui reeglite rikkumine leiab faktilist kinnitust, siis meeskond diskvalifitseeritakse punktiarvestusest.
 • Ebatsensuurseid väljendeid sisaldav töö jäetakse läbi vaatamata, selle eest saab 0 punkti.

Auhinnaarvestus

 • Finaali pääsevad kolm meeskonda, kes saavad nelja valdkonnaülesande kohta summaarselt kõige rohkem punkte.
  • Kui finaali pääsemise järjestuse määramine selliselt ei õnnestu, võetakse arvesse kõigi ülesannete lahendamiseks kulunud summaarset aega. Kui ka see ei anna tulemust, lahendatakse finaali pääsemine loosimise teel.