Skip to content

Võistlusest

Rakett 21 on Tallinna XXI Kooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostööprojekt, mida toetab Tallinna Haridusamet. Projekt valiti 2021. aastal Tallinna parimaks koostööprojektiks.

Tegemist on uudse kontseptsiooniga inseneeriat populariseeriva võistlusega, mis sai alguse 2018. aastal. Rakett 21 projekt on ennast juba neljal aastal edukalt tõestanud, olles sillaks põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilaste ning ülikooli insenerierialade vahel. Raketis on võimalik tuttavaks saada ehituse, robootika, mehhatroonika, elektroenergeetika, materjalitehnoloogia, teedeehituse ja geodeesia, sisekliima ning keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia valdkondadega. Ülevaatlik kokkupuude nii erinevate insenerialadega aitab õpilastel otsustada oma haridustee jätkamise ja karjääri valiku kohta. Samuti aitavad põnevad ülesanded kummutada müüdi insenerivaldkonna keerukusest.

Võistlus on suunatud 7. – 12. klassi õpilastele, on kaasahaarav ning tutvustab reaal- ja tehnikavaldkonda väga erinevate ülesannete kaudu. Rõhk on praktilisel tegevusel ning kaasaegsete vahendite ja meetodite rakendamisel. Õpilasi aktiivselt tegevustesse kaasates suureneb huvi reaal- ja loodusteaduste vastu ning võistlusmoment lisab põnevust ja hasarti.  

Rakett 21 toimub käesoleval õppeaastal juba viiendat korda, igal aastal kutsume raketi pardale järjest enam õpilasi. Käesoleval õppeaastal kutsume e-võistlusel osalema kõikide Tallinna koolide õpilasi.

Raketi iga-aastane projekt algab oktoobris väljasõiduga XXI Kooli õpilastele, kus 2 päeva vältel toimuvad erinevad inseneeria töötoad. Sellele järgnevad novembrist aprillini võistlusülesanded elektroonilistes kanalites – iga eriala kohta üks ülesanne. E-võistlusel on võimalus osaleda kõikidel Tallinna koolide õpilastel, iga valdkonna ülesande lahendajate hulgast selgub selle valdkonna parim. Kõikide valdkondade e-ülesannete lahendajate hulgast selgitame aga välja kogu võistluse parimad kolmes vanuseklassis, kes pääsevad finaalvõistlusele mais. Auhinnad ootavad nii e-võistluse iga teema võitjat kui finaalvõistlusel osalejaid. Lõppvõistlus pakub elamusi ka neile, kes finaali ei pääsenud – see on päev täis põnevaid töötubasid, meelelahutuslikke mänge ning väljakutseid.