Skip to content

Privaatsus

Võistluse korraldamiseks on meil vaja säilitada ja talletada muu hulgas isikuandmeid.

Säilitame osalevate meeskondade liikmete nimekirja, klassi, kooli, e-posti aadressi. Nimetatud andmeid kasutame e-võistluse ja finaalvõistluse võistluse läbiviimise ja parendamise eesmärkidel.

Samuti kasutame Google vorme registreerimiseks ning ülesannete vastuste postitamiseks, millega selliselt postitatud andmeid töötleb ja kasutab Alphabet Inc. enda privaatsuslubaduste kohaselt.

Finaalmeeskondade või selle osa osalejate nimed, klassid ja koolid ning võistlusel tehtud fotod avaldatakse rakett 21 kodulehel ja võimalusel meedias.