Privaatsus

Võistluse korraldamiseks on meil vaja säilitada ja talletada muu hulgas isikuandmeid.

Säilitame osalevate meeskondade nimekirja, klassi, kooli, e-posti aadressi. Nimetatud andmeid kasutame ainult e-võistluse ja finaalvõistluse võistluse läbiviimise ja parendamise eesmärkidel.

Finaalmeeskondade või selle osa osalejate nimed, klassid ja koolid ning võistlusel tehtud fotod avaldatakse rakett 21 kodulehel ja võimalusel meedias.